Dzisiaj jest - poniedziałek, 22 kwietnia 2024 roku
Start
Przekaż                    1,5% w gminie Zawidz Kościelny
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl Łatwe podatki PIT Online.
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl Łatwe podatki PIT Online.Dzień Sołtysa
poniedziałek, 11 marca 2024 09:02

 

 

 

 
Losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
poniedziałek, 11 marca 2024 08:10

 

Losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

odbędzię się dnia 12 marca o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Zawidz.

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 11 marca 2024 r o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

 
Dzień Kobiet
piątek, 08 marca 2024 08:18


 
Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023 oraz Opieka wytchnieniowa - edycja 2023.
czwartek, 07 marca 2024 10:33

Powiat Sierpecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w 2023 roku realizuje Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023 oraz Opieka wytchnieniowa - edycja 2023.
Wyżej wymienione Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowane są ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.
Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023, otrzymano dofinansowanie w kwocie;
Wartość dofinansowania - 533 097,39 zł
Całkowita wartość zadania - 533 097,39 zł


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.


Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 otrzymano dofinansowanie w kwocie;
Wartość dofinansowania - 114 925,84 zł
Całkowita wartość zadania - 114 925,84 zł
Program opieka wytchnieniowa - edycja 2023 realizowany jest w formie pobytu dziennego.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Usługi są finansowane z środków Funduszu Solidarnościowego - odbiorcy nie ponoszą opłat.
Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programach można zapoznać się pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl lub http://www.pcprsierpc.bip.org.pl
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktowania się: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. 6, tel.: 24 275 76 60 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
Bezpłatny transport na wybory samorządowe
środa, 06 marca 2024 10:37

I. Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać:

1)    wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2)    oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Transport zorganizowany będzie:

1)     z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę głosownia, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2)     z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3)     z lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

II. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

III. Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

IV. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)     nazwisko i imię (imiona) wyborcy i opiekuna;

b)     numer PESEL wyborcy i opiekuna;

c)     miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

d)     wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;

e)     numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyborcy.

Zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu będą przyjmowane do dnia 25 marca 2024 roku:

1. w siedzibie Urzędu Gminy w Zawidzu Kościelnym 09-226 Zawidz Kościelny ul. Mazowiecka 24 w godzinach pracy tj.: 7.30 - 15.30; pok. nr 19 na piętrze budynku,

2. elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres skrzynki ESP:  /ugzawidz/SkrytkaESP

3.      telefonicznie pod numerem telefonu 24 2766158

Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 roku

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (tj. do dnia 4 kwietnia br.). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. tel. 24 2766158. w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ PRZEZ WYBORCÓW INDYWIDUALNYCH KANDYDATUR NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
środa, 06 marca 2024 10:33

Zgodnie z § 8 Uchwały nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024r. „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.”

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Płocku I może dokonać uzupełnienia składów OKW na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym.

 

Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do OKW stanowi załącznik do informacji.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków OKW można składać w Urzędzie Gminy w Zawidzu w pok. nr 11, do dnia 8 marca 2024 r., w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej nie gwarantuje powołania w skład komisji.

 

 

 
Komunikat
wtorek, 05 marca 2024 15:15

Bezpłatne zabiegi fizjoterapeutyczne dla Mieszkańców Gminy Zawidz !!!

Informujemy o uruchomieniu programu oferującego bezpłatne zabiegi fizjoterapeutyczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Zawidz posiadających skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

Realizacja programu rozpocznie się w dniu 11 marca (poniedziałek) w "starym" ośrodku zdrowia przy ul. Mazowieckiej 26.

Zapisy oraz szczegółowe  informacje będzie można uzyskać na miejscu lub telefonicznie pod numerem telefonu 515 610 546.

Zabiegi będą obejmować różnorodne terapie, w tym m.in. magnetoterapię, ultradźwięki i masaż. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dostępu do kompleksowej opieki rehabilitacyjnej, poprzez skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi i dogodniejszą lokalizację.

 

 

 

 

 

 
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu
wtorek, 27 lutego 2024 18:17

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu


5.03.2024 (wtorek) w godzinach 9:00-11:00

 

6.03.2024 (środa) w godzinach 9:00-11:00

 

7.03.2024 (czwartek) w godzinach 9:00-11:00

 

8.03.2024 (piątek) w godzinach 9:00-11:00

 

11.03.2024 (poniedziałek) w godzinach 9:00-12:00

 

12.03.2024 (wtorek) w godzinach 9:00-12:00

 

13.03.2024 (środa) w godzinach 9:00-11:00

 

14.03.2024 (czwartek) w godzinach 13:00-16:00

 Przewodnicząca GKW

Małgorzata Kątowska

 
Zmian terminu odbioru odpadów zmieszanych dla niektórych adresów z trasy nr 2
wtorek, 27 lutego 2024 15:35
UWAGA ‼️‼️
Zmian terminu odbioru odpadów zmieszanych dla niektórych adresów
z trasy nr 2 (Stare Chabowo, Chabowo Świniary) 
Koncert z okazji Dnia Kobiet
czwartek, 22 lutego 2024 15:04

 

 

 

 

 
Spotkanie dotyczące rozliczeń PIT
wtorek, 20 lutego 2024 16:55
Szanowni mieszkańcy ‼️

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zaprasza na spotkanie w ramach akcji informacyjnej dotyczącej rozliczeń PIT.

Odpowiemy na wasze pytania i pomożemy rozliczyć zeznanie podatkowe ‼️

Jesteśmy do waszej dyspozycji 22 lutego 2024 r. (czwartek) w godzinach 10:00-12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawidz.


 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 76